มาดูกันว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ในแต่ Generation เป็นเช่นไร

สังคมในแต่ละยุคก็จะมีช่วงลักษณะของวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปมีปัจจัยหลากหลายประเด็นที่ทำให้การใช้ชีวิตของคนในแต่ละยุคไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสิงแวดล้อมรอบตัว, เทคโนโลยี, การรับข้อมูลข่าวสาร และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งหากลองมาเทียบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแต่ละยุคสมัยสามารถแยกออกได้ดังนี้

ไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตแต่ละยุค

  1. Last Generation – เป็นประชากรรุ่นแรกตั้งแต่ 2426-2443 หรือที่เรียกว่ายุค 80 เป็นรุ่นที่อาจระบุได้ยากเนื่องจากคนในยุคนั้นส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตและอายุเยอะกันหมดแล้ว
  2. Greatest Generation – ยุคในสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 2444-2467 เรียกว่ายุค I. ส่วนใหญ่ช่วงนั้นจะถูกเกณฑ์มาเป็นกองกำลังทหารเพื่อไว้สำหรับการสู้รบ พอสงครามสงบเศรษฐกิจก็แย่ไปทั่วโลก ไลฟ์สไตล์จะเป็นแนวยากลำบากต้องพบเจอกับเศรษฐกิจที่ย่ำแย่พร้อมกับต้องช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไปด้วย เริ่มมีความคิดเห็นเป็นของตัวเอง มีจิตสำนึกและความเชื่อในแนวทางเดียวกันมากขึ้น
  3. Silent Generation – ช่วง 2468-2488 ความเป็นอยู่ยากลำบาก ทำงานหนัก กฎหมายเคร่งครัด เป็นยุคแรกที่หญิงสาวต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ประชากรยุคนี้จะถือว่าน้อยที่สุด แต่เมื่อเวลาผ่านไปเศรษฐกิจก็เริ่มดีขึ้นจึงทำให้คนรุ่นนี้สร้างฐานะได้เร็ว มีบทบาทต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจมาสู่รุ่นหลัง
  4. Baby Boomer หรือ Gen B – ช่วง 2489-2507 ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง เกิดความเสียหายขึ้นกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทำให้เกิดการเร่งฟื้นฟูประเทศและสังคมอย่างด่วนที่สุด เป็นช่วงแห่งการสูญเสียแรงงาน ทำให้การใช้ชีวิตของคนรุ่นนี้จะถูกสั่งสอนให้ประหยัดอดออม ใช้เงินเท่าที่จำเป็น ถือเป็นรุ่นอนุรักษ์นิยม
  5. Generation X – ถือเป็นช่วงขาดแคลนอาหาร ใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยสู้ดีนัก เป็นช่วงที่เกิดระหว่าง 2508-2522 การใช้ชีวิตในยุคนั้นจึงเน้นเรื่องของการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาสู่ชีวิตมากขึ้นจนเริ่มเกิดการต่อต้านจากโลกที่เปลี่ยนไป เริ่มพึ่งพาตัวเองและทำอะไรนอกกรอบมากขึ้น
  6. Generation Y – ช่วง 2523-2540 เป็นยุคที่เกิดมาพร้อมความเปลี่ยนแปลง มีค่านิยมในการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ทันสมัยมากขึ้น ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น การใช้ชีวิตจะคล้ายกับว่าอยู่ในยุคของรุ่นเก่าผสมผสานกับรุ่นใหม่ทำให้เรียนรู้การใช้ชีวิตไปพร้อมๆ กันได้สองแนวทาง
  7. Generation Z – เป็นช่วง 2541 เป็นต้นไป อยู่ในยุคปัจจุบันพึ่งเกิดได้ไม่นานแต่ชีวิตจะติดกับการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ทำให้ชีวิตไม่ยุ่งยาก มีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้น เรียนรู้ได้เร็วจากสิ่งรอบข้าง

About the Author

admin