GenZ

แนวโน้ม พฤติกรรม การบริโภค ของ Gen Z

คน Gen Z หรือ Generation Z คือ คำนิยามล่าสุดของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน

 

ต้องบอกว่ากาลเวลาที่เปลี่ยนไปนั้น โลกก็มีอะไรที่ทันสมัยมากขึ้นทุกวัน การบริโภคของผู้คนก้ย่อมที่จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เรามาพูดถึงพฤติกรรมในการบริโภคของเด็กรุ่นใหม่ที่เรียกกันว่า Gen Z หากเป้นเมื่อก่อนในการทำตลาดสักอย่างนึง ผู้ค้าคงจะมุ่งเน้นไปที่ Gen X และ Y เพราะมีกำลังในการซื้อหาที่มากกว่า แต่ด้วยความก้าวกระโดของยุคสมัยนี้นั้นต้องเป็นที่ยอมรับเลยว่า กลุ่มคนที่มีกำลังซื้อหาและมีอิทธิพลในการที่จะเปลี่ยนแปลงตลาดของโลกในตอนนี้นั้น ต้องยกให้กับ Gen Z หรือผู้คนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2539 ไปจนถึง พ.ศ. 2555 มีอายุในช่วงระหว่าง 9 – 24 ปี นั้นเอง โดยกลุ่มคนในวัยนี้นั้นก็เรียกว่าเป้นกลุ่มคนที่ค่อนข้างใหญ่ในอาเซียนมากเลยทีเดียว เพราะในปัจจุบันนั้นจำนวนคนในกลุ่มนี้ คิดเป็น 24 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนของประชากรทั้งหมดเลยก็ว่าได้

GenZ

 

เรียกได้ว่าคนในกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นเจเนอเรชั่นใหม่นั้น ได้กลายเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อเศรฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก รวมถึงคนกลุ่มนี้นั้นยังได้มีการเปลี่ยนแปลงการตลอดของโลกอีกด้วย ถึงแม้ว่าในอนาคตนั้นกลุ่มนี้จะกลายเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลในเรื่องของกำลังซื้อหลัก แต่ก็ยังมีการถูกเข้าใจผิดกันอยู่มาก

 

GenZ

 

คนส่วนใหญ่นั้นมักจะมองคนในกลุ่มนี้ว่า มักจะไม่แคร์ผู้อื่น มีความคิดของตัวเองเป็นหลัก ติดมือถือ และโซเชียลมีเดียแต่ในการวิจัยนั้นกลับพบว่าคนในกลุ่มนี้นั้นจริงๆแล้ว คือนักประสานในเรื่องของความลงตัว ที่ให้ความสำคัญกับตัวเอง คนรอบตัว รวมไปถึงครอบครัวได้อย่างเท่าเทียมกัน ร่วมมือกันเป็นอย่างดีในเรื่องของการแก้ปัญหา ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างระหว่างกันพวกเขาเหล่านี้ก็สามารถที่จะคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างลงตัวเลยทีเดียว

GenZ

 

ว่ากันว่าคนกลุ่มนี้นั้นมีควาคาดหวังที่ค่อนข้างสูงและยังกล้าได้กล้าเสีย หากแบรนด์นั้นมีส่วนที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาทางสังคมจะยอมจ่ายมากขึ้นอีกถึง 10 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว

 

GenZ

 

4 วิธี ที่นักการตลาดควรรู้เพื่อจะใช้มัดใจคนในกลุ่มนี้

1. แบรนด์นั้นจะต้องให้คุณค่า และให้บริการรวมถึงใส่ใจในการตอบปัญหาของผู้บริโภคอย่างเท่าเทียมกัน
2. แบรนด์ต้องมีการสื่อสารด้วยรูปแบบและวิธีที่ใหม่ขึ้น ออกจากกรอบเดิม และกล้าแสดงออกอย่างชัดเจนโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาทางสังคม
3. การให้คนในกลุ่มนี้มีส่วนร่วมกับแบรนด์อย่างสร้างสรรค์
4. แบรนด์นั้นต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา และที่สำคัญคือซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค

 

GenZ

 

การสำรวจนั้นพบว่า ผู้บริโภคในกลุ่มนี้นั้นมีประเด็นหลักในการเลือกซื้อสินค้าอยู่ 5 ประการด้วยกัน

1. ให้ความสำคัญแต่ก็มีความระมัดระวังในเรื่องของสื่อออนไลน์
2. มีความชอบสำรวจและเสาะหา ทางเลือกในการซื้อที่หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อสินค้าในคุณภาพเท่าเดิมแต่มีราคาที่ถูกลง การมองหา ส่วนลดหรือโปรโมชั่นต่างๆที่ดึงดูดใจและประหยัดขึ้น
3. ต้องการสินค้าในแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความต้องการแบรนดืที่ทำให้บุคคลนั้นแตกต่างจากผู้อื่นหรือไม่เหมือนใคร แต่ในขณะเดียวกันในบางครั้ง ก็ต้องการแบรนด์ที่มีความนิยมและเป็นที่รู้จักเช่นกัน
4. เนื้อหาในสื่อผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆนั้น มีอิทธิพลต่อการเลือกหาสินค้า
5. คนในกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่แพ้กับแบรนด์อื่นๆ โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นการอนุรักษ์หรือการรักษ์โลกแล้วนั้น ทั้งด้านของสินค้าและบริการ จะถูกใจคนในกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งนอกเหนือจากสื่อวีดีโอต่างๆที่สามารถจะดึงดูดใจในการเลือกซื้อหาสินค้าของคนในกลุ่มนี้ได้อีกด้วย

About the Author

admin