Contact Us

“ท่านสามารถติดตาม แนะนำ และติชมเราได้ผ่านช่องทาง Inbox เพื่อติดต่อกับเราโดยตรงหรือจะเป็นการ ร่วมแสดงข้อคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์กับเราได้ในอนาคต เพื่อให้เรานั้นได้นำเอาข้อเสนอแนะของท่านนั้นมา ใช้เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยยนแปลงรูปแบบของการให้บริการนั้นเพื่อให้ท่านได้รับประสบกาณณ์ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ดีที่สุด”